Önümiň görkezilmegi

YUANKY DC S7 MCB DC zynjyry goramak we izolýasiýa programmalary üçin ulanylýar.1000VDC bahaly naprýa .eniýede işleýär.Bahasy bäsdeşlik we gurmak üçin ýönekeý, köp gün üçin ideal saýlaw ...
  • PRODUCT DISPLAY S7DC Mini Circuit breaker

Has köp önüm

  • YUANKY about us 2
  • YUANKY about us
  • YUANKY about us 3

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ylmy dolandyryş, hünärmen inersenerler, ýokary hünärli tehnikler we ökde işçiler bilen häzirki zaman önümçilik liniýalary we ýokary gözegçilik enjamlary bar.“YUANKY” doly elektron we elektrik çözgüdini emele getirmek üçin gözleg we önümçilik, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýär. YUANKY ISO9001: 2008 we ISO14000 TUV Hil Dolandyryş Ulgamy tarapyndan kepillendirilýär we önümleri dünýäniň 100-den gowrak ýurduna satýar we kem-kemden abraý gazanýar. hili we ygtybarlylygy.

Kompaniýa habarlary

Synthesise testing room

130-njy kanton ýarmarkasy onlaýn we awtonom görnüşde geçirildi, bu iş Hytaýyň ähli esasy sergileriniň işiniň we önümçiliginiň täzeden başlamagyny alamatlandyrýar.

"130-njy kanton ýarmarkasy ilkinji gezek onlaýn we awtonom ýagdaýda geçiriler. Bu epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak fonunda Hytaý tarapyndan geçirilen möhüm halkara ykdysady we söwda çäresidir. Hytaýyň gowy ösüşini dowam etdirmek üçin amatly .. .

Aging testing room

Hytaýyň litiý batareýa pudagynyň ýagdaýyna analiz

Guanyan Report Network tarapyndan neşir edilen “Hytaýyň litiý akkumulýator senagatynyň 2021-nji ýyldaky bazary çuňňur seljerme we girdeji çaklamasy” hasabatyna görä, soňky ýyllarda 3C önümlerine litiý batareýalaryna bolan isleg yzygiderli ýokarlanýar we bazar göwrümi ne ...

  • YUANKY