• B11

Biz hakda

KOMPANI ORA GÖRNÜŞI

“YUANKY” ady bilen hem tanalýan “WenZhou Hawai Electron & Electric Manufacturing Co., Ltd.” 1989-njy ýylda işe başlady. YUANKY-nyň 1000-den gowrak işgäri bar, meýdany 65000 inedördül metrden gowrak.Ylmy dolandyryş, hünärmen inersenerler, ýokary hünärli tehnikler we ökde işçiler bilen häzirki zaman önümçilik liniýalary we ýokary gözegçilik enjamlary bar.“YUANKY” doly elektron we elektrik çözgüdini emele getirmek üçin gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýär.

YUANKY, ISO9001: 2008 we ISO14000 TUV hil dolandyryş ulgamy tarapyndan tassyklanýar.Önüm şahadatnamasy, zawodyň gözleg hasabaty, ýokary woltly gözleg hasabaty, üçünji tarap synag hasabaty, söwda kwalifikasiýasy we ş.m. ýaly ähli synag şahadatnamalaryny berýäris.

B1
IMG_6241(1)
IMG_6252

“YUANKY” esasan zynjyr döwüjini, predohraniteli, kontaktory we röle, rozetka we wyklýuçatel, paýlaýyş gutusy, tussag ediji we ş.m. öndürýär. Önümlerimiz milli standartlara we önümçilik standartlaryna laýyk gelýär.CB, SAA, CE, SEMKO, UL şahadatnamalary we ş.m. ýaly gyzgyn satylýan önümlerimiz üçin şahadatnamalarymyz bar, synagçylaryň toplumy bar we önümlerimiziň hemmesi zawoddan çykmazdan ozal synagdan geçiriler.“YUANKY” dünýädäki 100-den gowrak ýurda önüm satdy we kem-kemden hil we ygtybarlylyk bilen abraý gazandy.

+
Tejribe ýyllary
+
Işçileriň sany
+
Countriesurtlara satylan önümler

Näme üçin bizi saýlaýar?

Biz kim

“YUANKY” ady bilen hem tanalýan “Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacturing Co., Ltd” 1989-njy ýylda işe başlady.

Biziň wezipämiz

“YUANKY” esasan tok öçüriji, predohranitel, kontakt we röle, rozetka we wyklýuçatel, paýlaýyş gutusy we ş.m. öndürýär.

Gymmatlyklarymyz

YUANKY adamlar "dogruçyllyk kapital, ýaşamagyň hili, ösüş üçin täzelik" pelsepesini saklaýarlar.

21-nji asyr kynçylyklardan we mümkinçiliklerden doly döwür, biz UUANKY adamlar özümizi kämilleşdireris we ähli ynamymyz we zähmetimiz bilen güýçli bäsdeşlik bilen ýüzbe-ýüz bolarys.YUANKY adamlar "dogruçyllyk kapital, ýaşamagyň hili, ösüş üçin täzelik" pelsepesini saklaýarlar.Milli senagat bilen bilelikde ösmek üçin birinji derejeli önümiň hilini we satuwdan soňky birinji hyzmaty talap edýäris.Bazar ykdysadyýeti iň amatlysy bolup galýar, ýokary akymda gaýyk sürmek ýaly, öňe gitmek däl-de, yza çekilmek.YUANKY adamlar içerki we daşary ýurtly müşderiler bilen ygtybarly hil, bäsdeşlik bahasy we ýokary hyzmat bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden umyt edýärler

Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşalyň!Geliň bilelikde işleşeliň we ýeňiş gazanmak üçin işewür gatnaşyk guralyň!Siziň bilen ajaýyp geljegi döretmek isleýäris!