• bty

önümleri

IoT zynjyr döwüjileri öndüriji AC 230V 440V 6KA radio zynjyry döwüjiniň köp funksiýaly internetini dolandyrýar

Gysga düşündiriş:

Çylşyrymlylygy, ýönekeýligi, akyl we köp maksatly aýyrmak

Kuwwatlylygy ölçemek, artykmaç ýüklemek, gysga utgaşma, aşa naprýa .eniýe, fazanyň ýitmegi, syzmak, aşa gyzgynlygy goramak, wagt, aşa güýç, ogurlyga garşy, uzakdan açmak we ýapmak ýaly köp funksiýaly IoT akylly wyklýuçatel, we aragatnaşyk aragatnaşyk funksiýalary.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  iot circuit breaker-A

  Tehniki parametrler we esasy funksiýalar

  Derrew syýahat görnüşi> C görnüşi (beýleki görnüşler, özleşdirilip bilner)

  Bahalandyrylan tok> 40A, 63A, 100A

  Standart> GB10963.1 GB16917 bilen tanyşyň

  Gysga utgaşma ukyby> = 6KA

  Gysga utgaşma goragy> Zynjyr gysga utgaşdyrylanda, tok öçüriji 0.01s tok öçürmekden goraýar

  Syzmakdan goramak> Çyzyk syzanda, tok öçürijisi 0,1-e çenli kesiler

  Syzdyryjy gorag bahasy> 30 ~ 500mA düzülip bilner

  Syzdyryjy öz-özüni barlamak> Hakyky ulanylyşyna görä gün, sagat we minut kesgitlenip bilner

  Artykmaç wolt we wolt woltdan goramak> Çyzyk gutaranda ýa-da wolt naprýa .eniýesinde, tok öçüriji 3 sekuntdan soň öçüriler (0 ~ 99s sazlap bolýar).Artykmaç wolt sazlamasy 250 ~ 320v, wolt wolt sazlamasy 100 ~ 200v.

  Elektrik toguny gijikdirmek> Çagyryş gelende awtomatiki ýapylýar, 0-99-lary düzüp bolýar

  Elektrik toguny gijikdirmek> Elektrik togy birden kesilende, tok öçüriji açyk ýagdaýda bolýar we 0 ~ 10-da sazlanyp bilner.

  Bahalandyrylan tok> 0.6 ~ 1 In

  Artykmaç gijä galmakdan goramak> 0-99-lary sazlap bolýar

  Temperaturany goramak> 0 ~ 120 Over sazlap bolýar, tok öçürijiniň açylyş wagty 0-99s bolup biler

  Underpower> loadük çalşygynyň mukdaryny kesgitläp bolýar we döwüjiniň açylyş wagtyny 0-dan 99-a çenli düzüp bolýar

  Artykmaç güýç> loadük çalşygynyň mukdaryny kesgitläp bolýar.Döwüjini kesmegiň wagtyny 0 ~ 99-dan düzüp bolýar

  Kuwwat çäkleri> Çäk güýji ýetilende, 3S-den soň tok öçüriji öçüriler (0 ~ 99s sazlap bolýar)

  Wagtlaýyn gözegçilik> düzülip bilner, bedene 5 topar wagt düzülip bilner

  Deňagramsyzlyk> Naprýa andeniýe we tok göterim hökmünde kesgitlenip bilner, gorag wagty 0 ~ 99-dan düzülip bilner

  > Azga al> allyerli ýagdaýda 680 wyklýuçatel hadysasynyň gündeligini sorap bilersiňiz

  Ekran> Hytaý we Iňlis menýusyny görkeziň

  Times> Zynjyr döwüjiniň dürli iş wagtlaryny ýazga alyň.Elektrik toguny döwüjiniň täsirli ömründe bardygyny kesgitläň

  Bejeriş> Öz-özüňi barlamak, enjamy täzeden düzmek, batareýany täzeden düzmek, ýazgyny täzeden düzmek, sagady sinhronlamak, enjamy täzeden açmak, ulgamyň deslapky görnüşini dikeltmek we ş.m.

  Görmek> naprýatageeniýäni, tok, syzýan tok, temperatura, işjeň güýç, reaktiw güýç, görünýän güýç, güýç faktory, jemleýji güýç, gündelik energiýa sarp edilişini görüp bilersiňiz (7 günlük ýazgylara serediň)

  El bilen we awtomatiki integrirlenen dolandyryş> Jübi APP ýa-da kompýuter dolandyryşy, düwmeler bilen dolandyrylyp bilner ýa-da itek (tutawaç) bilen dolandyrylyp bilner;

  Örtük plastinka, çekiji çybyk> Elektrik ogurlygynyň we düýpli abatlamagyň öňüni almak üçin mehaniki gulplanmaga garşy funksiýa bar

  Aragatnaşyk tertibi> RS485 standart konfigurasiýa, 2G / 4G saýlanyp bilner.WIFI, NB, RJ45 we ş.m.

  Programma üpjünçiligini uzakdan täzelemek> Programma hakyky ulanylyşyna görä düzülip bilner.Uzakdan täzelenmegi we täzelenmegi amala aşyryň

  iot circuit breaker-B


 • Öňki:
 • Indiki: