• bty

önümleri

Metr zawody HW3000 üç fazaly IP54 5A 10A akylly hasaplaýjy

Gysga düşündiriş:

Doly DLMS / COSEM bukjasy, AMI durmuşa geçirmäge taýyn bolup, baýlaşdyrylan HAN programmasy bilen derrew sazlaşykly işlemegi üpjün eder, indiki 10 ýyllyk akylly set we zatlaryň interneti üçin iň soňky STS laýyklygy.

HW3000M, ýokary takyk, ygtybarly, täjirçilik we ýeňil senagat ölçeg goşundylary üçin iň amatly gabat gelýän ulgam.Adaty aragatnaşyk protokoly bilen HW3000M) metr islendik ölçeg ulgamyna birleşdirilip bilner.HW3000M metr aňsatlyk bilen kämilleşdirilip bilner we müşderilerimize üýtgeýän ölçeg talaplary we işewürligiň ösüşi bilen deňeşdirmek üçin çeýeligi hödürleýär.

Hasaplaýjy, käbir ýurtlarda ulanylýan CTS konfigurasiýasyny ýerleşdirmek üçin öňünden tölemek üçin iň täze STS standartlaryny kabul edýär.Esasy we terminaly örtügi aýyrmagy kesgitlemek we magnit meýdany manipulýasiýa kesgitlemek, metr we moduly galplyklardan ýa-da zaýalanmakdan goraýan ýokary howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürleýär.


  • :
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki: