• bty

önümleri

Öňünden tölenýän energiýa hasaplaýjy ýeke fazaly iki sim ulgamy 5 (80) Klawiatura elektrik ölçegi

Gysga düşündiriş:

HW1000 esasy aýratynlyklary

HW1000 yzygiderli we optiki aragatnaşyk IEC 62056-21 aragatnaşygyny hödürleýär, bu Meter registrlerini we howpsuzlyk maglumatlaryny noutbukdan ýa-da elde göterilýän enjamdan elektron görnüşinde okamaga mümkinçilik berýär, el bilen okamakda ýalňyşlyklaryň mümkinçiligini ep-esli azaldýar.

Metr ýokary howpsuzlygy hödürleýär we iň köp ulanylýan tamper usullaryny kesgitleýär.

Ekranda OBIS tarapyndan kesgitlenen maglumatlar bilen nyşanlary okamak aňsat.Howpsuzlyk maglumatlary ekranyň yzygiderliliginiň bir bölegi hökmünde goşulyp, aragatnaşyk portlary arkaly okalýar.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  YUANKY Tehnologiýasyndan HW1000 metr öňünden tölenen ölçeg çözgütleri üçin tygşytly çözgüt hödürleýär.Diňe ygtybarly ölçeg maglumatlarynyň doly bolmagy, hasaplaşyk işiniň netijeliligini kepillendirýär.HW1000, IEC62056 standartyna laýyk gelmek üçin oňat döredilen DLMSTM boýunça gurulýar.Iň amatly maglumat akymy optiki port we RS485 porty arkaly arhiwlenýär.

  HW1000 Faeke fazaly STS klawiatura deslapky töleg energiýa ölçegi, zarýad beriş serişdesi hökmünde 20 sanly STS TOKEN alýar.Residentialaşaýyş sarp edijileri üçin amatly.Sarp ediji ölçeýjini energiýa birliginde güýçlendirýär we sarp ediji energiýa birligini sarp edýär.Metr, işjeň energiýa ölçemäge we STS arkaly öňünden töleg gözegçiligini üpjün edip, klawiatura bilen gurlupdyr.

  Metr IEC 62055-31, IP54-den IEC 60529-a girýän goragly we EMC standart IEC 50081-1 talaplaryna laýyk gelýär.

  Goşma aýratynlyklary

  Öňünden tölemek

  - Bölünen deslapky töleg üçin goşmaça CIU

  - Bitarap ýitirim bolmaga taýyn

  ölçemek

  - Daşarky modula birikmäge taýyn

  - Daşarky ýük gözegçiligi üçin opsiýalar

  Elektrik energiýasynyň elýeterliligine, paýlanan önümçilige we has ýokary netijelilige bolan isleg, gyrada has köp sarp etmek we güýç hilini ölçemek zerurlygyny döredýär.Bu zerurlygy kanagatlandyryp, YUANKY, ýük profiliniň maglumatlarynyň birnäçe kanalyny hödürlemek üçin ilkinji töleg hasaplaýjylaryny hödürleýär;bularyň her biri aralyk, ululyk we ýygnamak sazlamalary üçin özbaşdak düzülip bilner.

  A


 • Öňki:
 • Indiki: