• bty

önümleri

Akylly MCCB ýokary döwüji kuwwatly akylly HWM2EL Smart Molded Case Circuit Breakers wifi

Gysga düşündiriş:

Esasy funksiýa we häsiýetnamalar

1. HWM2EL 32 sanly ARM CPU ulanýar. Hakyky wagtda signallary dolandyryp we akylly dolandyryşy amala aşyryp biler,

2.Bu enjamyň LCD arkaly dostlukly interfeýsi bar we işlemek aňsat.

3.Galyndy tok.

4. Hakyky wagtda galyndy akymyna gözegçilik edip we yzarlap, ädimleri sazlap biler: önümiň işleýiş tizligini we ygtybarlylygyny kepillendirmek üçin awtomatiki,

5. Uzak wagt gijikdirmek, gysga wagtyň gijikdirilmegi we dessine wagt goragy, elektroniki ujy ulanýar we elektrik naprýa .eniýesi bilen baglanyşykly alada ýok.

6.Bu ýokary döwmek ukybyna eýedir.

7. naprýatageeniýeniň, naprýatageeniýeniň, fazanyň ýitgisiniň goragyna eýe;

8. Galyndy toky görkezmek üçin hakyky wagtda üç fazaly tok naprýa .eniýesi we ýük akymy:

9.Gorag funksiýasy we parametri onlaýn gurup we üýtgedip bolýar.

10.Trip görnüşleri (galyndy tok, gulp, artykmaç ýük, naprýatageeniýeniň aşagynda, naprýatageeniýeniň ýitmegi), tanamak, görkezmek we dikeltmek, barlamak we pozmak mümkin;

11.Network görnüşi aragatnaşyk funksiýasyna eýedir, uzakdan aragatnaşygy amala aşyryp biler, ölçäp, dolandyryp we sazlap biler.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Awto ýapmak

  Resi goşa tok hereketiň häzirki hereketlendirijisinden we syýahatyndan ýokary bolsa-da, enjam 20-60 sekuntdan soň awtomatiki usulda ýapylar, el bilen ýapylmasa.Enjam 5 sekuntlap ​​ýapyldy we zynjyr taultiýasy ýitdi.yzygiderli ýapylýar we breeker nominal işleýär;Otherwiseogsam.Enjam aýlanar we gulplanar, aýlaw aýyrylmaz, Enjam aulo fekloza eýe bolmaz we teklose üçin el bilen işlemegi talap eder.

  Naprýatageeniýeden goramak

  Çyzygyň naprýa .eniýesi gurnama gorag bahasyndan has ýokary bolsa-da, döwüji syýahat eder.Çyzygyň naprýa .eniýesi kadaly ýagdaýa gelse, döwüji awtomatik ýapylar we işleder.Naprýa .eniýeniň bahasynyň diapazony.250-300V.Adatça, öndürilende 280V guruň.Müşderi zerur bolanda bu goragy gurup ýa-da ýapyp biler.

  Potektin wltage aşagynda

  Çyzyk wllage gurnama gorag bahasyndan pes bolsa-da, döwüji syýahat eder. Çyzyk wllage kadaly ýagdaýa gelse, döwüji awtomatik ýapylar we işleder. Wltage gurnamagyň bahasy aralygy 150-200V. Müşderi zerur bolan bu goragy gurup ýa-da ýapyp biler.

  Faza ýitgilerinden goramak

  Çyzyk terminalynda faza ýitgisi bar bolsa, döwüji syýahat eder.Döwüji fazanyň ýitgisi näsazlygy ýok bolanda döwüji awtomatik ýapylar we işlär.

  Aragatnaşyk aragatnaşygyny goramak

  Bu enjam beýleki ýangyn söndüriji enjamlar bilen birigip biler we aşakdaky ýaly goraglydyr.


 • Öňki:
 • Indiki: