• bty

önümleri

Wifi zynjyr döwüjiler zawody HW03-100AP 16A-100A 6KA akylly wifi öçüriji

Gysga düşündiriş:

Tehniki parametrler we esasy funksiýalar

Derrew syýahat görnüşi> C görnüşi (beýleki görnüşler, özleşdirilip bilner)

Bahalandyrylan tok> 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A

Standart> GB10963.1-e laýyk geliň

Gysga utgaşma kuwwaty≥6KA

Gysga utgaşma goragy> Zynjyr gysga utgaşdyrylanda, tok öçüriji 0.01s tok öçürmekden goraýar

Artykmaç wolt we wolt woltdan goramak> Çyzyk wolt ýa-da aşa wolt bolanda, 3S (sazlap bolýar) artykmaç woltdan we wolt woltdan talap talap edilýän göterim bahasyndan soň tok öçüriji öçüriler.

Artykmaç gijä galmakdan goramak> Zynjyr döwüjiniň bahalandyrylan tokyna görä, GB10963.1 standartynyň talaplaryna laýyk gelýär

Wagtlaýyn gözegçilik> zerurlyklara görä düzülip bilner

Görmek> Jübi telefonyňyzdaky bu APP arkaly naprýa .eniýäni barlaň we öçüriň

El bilen we awtomatiki integrirlenen dolandyryş> Awtomatiki dolandyrylyp bilinýän we itek çybygy (tutawaç) bilen dolandyrylyp bilinýän ykjam APP;

Aragatnaşyk usuly> Simsiz WIFI


  • :
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki: